Bilijar Club logoTurniri u tokuTurniri u najavi

Devetka, Pančevo

Liga #1/9

Šema: 16
Liga turnir, 9ka do 5, repasaz do 4, maks. 16 igraca
Dalje...5 poslednjih završenih turnira