Bilijar Vežbe

Pored redovnog treninga i igre postoji niz vežbi koje vam mogu pomoći da unapredite svoje igračke veštine

Uvežbajte ubacivanje kugli, pozicioniranje bele, napad na klaster i problematične kugle i početno razbijanje


Naziv Opis
9-BALL DRILL Vežba sa 9 kugli, 5 ili 10 rekova, za ocenjivanje napadačkih sposobnosti
15-BALL DRIL Vežba sa 15 kugli, 10 rekova, za ocenjivanje preciznosti i pozicioniranja bele