Champions, Beograd

Champions, Beograd

Cara Dusana 66, Dorcol Belgrade, Serbia
011 4088386
Website Email

Amaterska Liga Srbije - Champions
    Pravo Ucesca Imaju B* Kao I C I D Grupa
    Igrača: 24
    Šema: 024-GR02-DE08

Datum i vreme pocetkaŠemaKategorijaPrijavljenoSingl/ParoviStatus
28.11.2023 17:00h024-GR02-DE085 - Amateri24SinglU toku

ŠEMA

Mečevi

Bilijar oprema

Ne prikazuj X

Okrenite telefon za više opcija

RB Igrac1 Rez Igrac2
1 Vučinić Rasko70 Ostojic Marko
2 Bulatović Ivan74 Kašić Ognjen
3 Vasić Aleksandar74 Gajin NIkola
4 Milanović Dejan70 Rakić Ivana Nadja
5 Vračević Aleksandar74 Felbab Dragan
6 Cvijanovic Goran67 Maslarević Ilija
7 Erić Milan71 Vilimonović David
9 Stanković Pavle47 Cmiljanić Darko
10 Stanisavljević Aleksandar27 Gligorov Nikola
11 Gligorov Marko47 Savić Ilija
12 Radonjić Vladimir72 Mladenović Sara
RB Igrac1 Rez Igrac2
13 Vučinić Rasko71 Kašić Ognjen
16 Milanović Dejan72 Maslarević Ilija
17 Vračević Aleksandar74 Cvijanovic Goran
18 Ostojic Marko72 Gajin NIkola
21 Stanković Pavle76 Savić Ilija
RB Igrac1 Rez Igrac2
33 Stanković Pavle07 Radonjić Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
53 Kašić Ognjen57 Vračević Aleksandar
55 Erić Milan71 Savić Ilija
RB Igrac1 Rez Igrac2
79 Erić Milan72 Radonjić Vladimir
RB Igrac1 Rez Igrac2
116 Stanisavljević Aleksandar71 Ćurčin Rastko
120 Savić Ilija47 Gligorov Nikola
RB Igrac1 Rez Igrac2
153 Stanković Pavle37 Savić Ilija
RB Igrač1 Rez Igrač2 Sto
8 Ćurčin RastkoMoškov Anastasija 
14 Bulatović IvanRakić Ivana Nadja 
15 Vasić AleksandarFelbab Dragan 
19 Erić MilanMoškov Anastasija 
20 Ćurčin RastkoGligorov Nikola 
22 Stanisavljević AleksandarMladenović Sara 
23 Gligorov MarkoRadonjić Vladimir 
24 Vilimonović DavidCmiljanić Darko 
25 Vučinić RaskoGajin NIkola 
26 Bulatović IvanMaslarević Ilija 
27 Vasić AleksandarCvijanovic Goran 
28 Milanović DejanVračević Aleksandar 
29 Kašić OgnjenRakić Ivana Nadja 
30 Ostojic MarkoFelbab Dragan 
31 Erić MilanCmiljanić Darko 
32 Ćurčin RastkoMladenović Sara 
34 Stanisavljević AleksandarGligorov Marko 
35 Moškov AnastasijaGligorov Nikola 
36 Vilimonović DavidSavić Ilija 
37 Vučinić RaskoRakić Ivana Nadja 
38 Bulatović IvanVračević Aleksandar 
39 Vasić AleksandarMilanović Dejan 
40 Gajin NIkolaFelbab Dragan 
41 Kašić OgnjenMaslarević Ilija 
42 Ostojic MarkoCvijanovic Goran 
43 Erić MilanGligorov Nikola 
44 Ćurčin RastkoGligorov Marko 
45 Stanković PavleStanisavljević Aleksandar 
46 Cmiljanić DarkoSavić Ilija 
47 Moškov AnastasijaMladenović Sara 
48 Vilimonović DavidRadonjić Vladimir 
49 Vučinić RaskoFelbab Dragan 
50 Bulatović IvanVasić Aleksandar 
51 Rakić Ivana NadjaMaslarević Ilija 
52 Gajin NIkolaCvijanovic Goran 
54 Ostojic MarkoMilanović Dejan 
56 Ćurčin RastkoStanković Pavle 
57 Gligorov NikolaMladenović Sara 
58 Cmiljanić DarkoRadonjić Vladimir 
59 Moškov AnastasijaGligorov Marko 
60 Vilimonović DavidStanisavljević Aleksandar 
61 Vučinić RaskoMaslarević Ilija 
62 Felbab DraganCvijanovic Goran 
63 Rakić Ivana NadjaVračević Aleksandar 
64 Gajin NIkolaMilanović Dejan 
65 Kašić OgnjenVasić Aleksandar 
66 Ostojic MarkoBulatović Ivan 
67 Erić MilanMladenović Sara 
68 Savić IlijaRadonjić Vladimir 
69 Gligorov NikolaGligorov Marko 
70 Cmiljanić DarkoStanisavljević Aleksandar 
71 Moškov AnastasijaStanković Pavle 
72 Vilimonović DavidĆurčin Rastko 
73 Vučinić RaskoCvijanovic Goran 
74 Maslarević IlijaVračević Aleksandar 
75 Felbab DraganMilanović Dejan 
76 Rakić Ivana NadjaVasić Aleksandar 
77 Gajin NIkolaBulatović Ivan 
78 Kašić OgnjenOstojic Marko 
80 Mladenović SaraGligorov Marko 
81 Savić IlijaStanisavljević Aleksandar 
82 Gligorov NikolaStanković Pavle 
83 Cmiljanić DarkoĆurčin Rastko 
84 Moškov AnastasijaVilimonović David 
85 Vučinić RaskoVračević Aleksandar 
86 Cvijanovic GoranMilanović Dejan 
87 Maslarević IlijaVasić Aleksandar 
88 Felbab DraganBulatović Ivan 
89 Rakić Ivana NadjaOstojic Marko 
90 Gajin NIkolaKašić Ognjen 
91 Erić MilanGligorov Marko 
92 Radonjić VladimirStanisavljević Aleksandar 
93 Mladenović SaraStanković Pavle 
94 Savić IlijaĆurčin Rastko 
95 Gligorov NikolaVilimonović David 
96 Cmiljanić DarkoMoškov Anastasija 
97 Vučinić RaskoMilanović Dejan 
98 Vračević AleksandarVasić Aleksandar 
99 Cvijanovic GoranBulatović Ivan 
100 Maslarević IlijaOstojic Marko 
101 Felbab DraganKašić Ognjen 
102 Rakić Ivana NadjaGajin NIkola 
103 Erić MilanStanisavljević Aleksandar 
104 Gligorov MarkoStanković Pavle 
105 Radonjić VladimirĆurčin Rastko 
106 Mladenović SaraVilimonović David 
107 Savić IlijaMoškov Anastasija 
108 Gligorov NikolaCmiljanić Darko 
109 Vučinić RaskoVasić Aleksandar 
110 Milanović DejanBulatović Ivan 
111 Vračević AleksandarOstojic Marko 
112 Cvijanovic GoranKašić Ognjen 
113 Maslarević IlijaGajin NIkola 
114 Felbab DraganRakić Ivana Nadja 
115 Erić MilanStanković Pavle 
117 Gligorov MarkoVilimonović David 
118 Radonjić VladimirMoškov Anastasija 
119 Mladenović SaraCmiljanić Darko 
121 Vučinić RaskoBulatović Ivan 
122 Vasić AleksandarOstojic Marko 
123 Milanović DejanKašić Ognjen 
124 Vračević AleksandarGajin NIkola 
125 Cvijanovic GoranRakić Ivana Nadja 
126 Maslarević IlijaFelbab Dragan 
127 Erić MilanĆurčin Rastko 
128 Stanković PavleVilimonović David 
129 Stanisavljević AleksandarMoškov Anastasija 
130 Gligorov MarkoCmiljanić Darko 
131 Radonjić VladimirGligorov Nikola 
132 Mladenović SaraSavić Ilija 
133 Vučinić RaskoOstojic Marko 
134 Bulatović IvanKašić Ognjen 
135 Vasić AleksandarGajin NIkola 
136 Milanović DejanRakić Ivana Nadja 
137 Vračević AleksandarFelbab Dragan 
138 Cvijanovic GoranMaslarević Ilija 
139 Erić MilanVilimonović David 
140 Ćurčin RastkoMoškov Anastasija 
141 Stanković PavleCmiljanić Darko 
142 Stanisavljević AleksandarGligorov Nikola 
143 Gligorov MarkoSavić Ilija 
144 Radonjić VladimirMladenović Sara 
145 Vučinić RaskoKašić Ognjen 
146 Bulatović IvanRakić Ivana Nadja 
147 Vasić AleksandarFelbab Dragan 
148 Milanović DejanMaslarević Ilija 
149 Vračević AleksandarCvijanovic Goran 
150 Ostojic MarkoGajin NIkola 
151 Erić MilanMoškov Anastasija 
152 Ćurčin RastkoGligorov Nikola 
154 Stanisavljević AleksandarMladenović Sara 
155 Gligorov MarkoRadonjić Vladimir 
156 Vilimonović DavidCmiljanić Darko 
157 Vučinić RaskoGajin NIkola 
158 Bulatović IvanMaslarević Ilija 
159 Vasić AleksandarCvijanovic Goran 
160 Milanović DejanVračević Aleksandar 
161 Kašić OgnjenRakić Ivana Nadja 
162 Ostojic MarkoFelbab Dragan 
163 Erić MilanCmiljanić Darko 
164 Ćurčin RastkoMladenović Sara 
165 Stanković PavleRadonjić Vladimir 
166 Stanisavljević AleksandarGligorov Marko 
167 Moškov AnastasijaGligorov Nikola 
168 Vilimonović DavidSavić Ilija 
169 Vučinić RaskoRakić Ivana Nadja 
170 Bulatović IvanVračević Aleksandar 
171 Vasić AleksandarMilanović Dejan 
172 Gajin NIkolaFelbab Dragan 
173 Kašić OgnjenMaslarević Ilija 
174 Ostojic MarkoCvijanovic Goran 
175 Erić MilanGligorov Nikola 
176 Ćurčin RastkoGligorov Marko 
177 Stanković PavleStanisavljević Aleksandar 
178 Cmiljanić DarkoSavić Ilija 
179 Moškov AnastasijaMladenović Sara 
180 Vilimonović DavidRadonjić Vladimir 
181 Vučinić RaskoFelbab Dragan 
182 Bulatović IvanVasić Aleksandar 
183 Rakić Ivana NadjaMaslarević Ilija 
184 Gajin NIkolaCvijanovic Goran 
185 Kašić OgnjenVračević Aleksandar 
186 Ostojic MarkoMilanović Dejan 
187 Erić MilanSavić Ilija 
188 Ćurčin RastkoStanković Pavle 
189 Gligorov NikolaMladenović Sara 
190 Cmiljanić DarkoRadonjić Vladimir 
191 Moškov AnastasijaGligorov Marko 
192 Vilimonović DavidStanisavljević Aleksandar 
193 Vučinić RaskoMaslarević Ilija 
194 Felbab DraganCvijanovic Goran 
195 Rakić Ivana NadjaVračević Aleksandar 
196 Gajin NIkolaMilanović Dejan 
197 Kašić OgnjenVasić Aleksandar 
198 Ostojic MarkoBulatović Ivan 
199 Erić MilanMladenović Sara 
200 Savić IlijaRadonjić Vladimir 
201 Gligorov NikolaGligorov Marko 
202 Cmiljanić DarkoStanisavljević Aleksandar 
203 Moškov AnastasijaStanković Pavle 
204 Vilimonović DavidĆurčin Rastko 
205 Vučinić RaskoCvijanovic Goran 
206 Maslarević IlijaVračević Aleksandar 
207 Felbab DraganMilanović Dejan 
208 Rakić Ivana NadjaVasić Aleksandar 
209 Gajin NIkolaBulatović Ivan 
210 Kašić OgnjenOstojic Marko 
211 Erić MilanRadonjić Vladimir 
212 Mladenović SaraGligorov Marko 
213 Savić IlijaStanisavljević Aleksandar 
214 Gligorov NikolaStanković Pavle 
215 Cmiljanić DarkoĆurčin Rastko 
216 Moškov AnastasijaVilimonović David 
217 Vučinić RaskoVračević Aleksandar 
218 Cvijanovic GoranMilanović Dejan 
219 Maslarević IlijaVasić Aleksandar 
220 Felbab DraganBulatović Ivan 
221 Rakić Ivana NadjaOstojic Marko 
222 Gajin NIkolaKašić Ognjen 
223 Erić MilanGligorov Marko 
224 Radonjić VladimirStanisavljević Aleksandar 
225 Mladenović SaraStanković Pavle 
226 Savić IlijaĆurčin Rastko 
227 Gligorov NikolaVilimonović David 
228 Cmiljanić DarkoMoškov Anastasija 
229 Vučinić RaskoMilanović Dejan 
230 Vračević AleksandarVasić Aleksandar 
231 Cvijanovic GoranBulatović Ivan 
232 Maslarević IlijaOstojic Marko 
233 Felbab DraganKašić Ognjen 
234 Rakić Ivana NadjaGajin NIkola 
235 Erić MilanStanisavljević Aleksandar 
236 Gligorov MarkoStanković Pavle 
237 Radonjić VladimirĆurčin Rastko 
238 Mladenović SaraVilimonović David 
239 Savić IlijaMoškov Anastasija 
240 Gligorov NikolaCmiljanić Darko 
241 Vučinić RaskoVasić Aleksandar 
242 Milanović DejanBulatović Ivan 
243 Vračević AleksandarOstojic Marko 
244 Cvijanovic GoranKašić Ognjen 
245 Maslarević IlijaGajin NIkola 
246 Felbab DraganRakić Ivana Nadja 
247 Erić MilanStanković Pavle 
248 Stanisavljević AleksandarĆurčin Rastko 
249 Gligorov MarkoVilimonović David 
250 Radonjić VladimirMoškov Anastasija 
251 Mladenović SaraCmiljanić Darko 
252 Savić IlijaGligorov Nikola 
253 Vučinić RaskoBulatović Ivan 
254 Vasić AleksandarOstojic Marko 
255 Milanović DejanKašić Ognjen 
256 Vračević AleksandarGajin NIkola 
257 Cvijanovic GoranRakić Ivana Nadja 
258 Maslarević IlijaFelbab Dragan 
259 Erić MilanĆurčin Rastko 
260 Stanković PavleVilimonović David 
261 Stanisavljević AleksandarMoškov Anastasija 
262 Gligorov MarkoCmiljanić Darko 
263 Radonjić VladimirGligorov Nikola 
264 Mladenović SaraSavić Ilija 
Grupa A
RB Igrac Bod +/-
1. Vračević Aleksandar 3 8
2. Vučinić Rasko 2 13
3. Milanović Dejan 2 12
4. Bulatović Ivan 1 3
5. Vasić Aleksandar 1 3
6. Ostojic Marko 1 -2
7. Maslarević Ilija 1 -4
8. Felbab Dragan 0 -3
9. Cvijanovic Goran 0 -4
10. Rakić Ivana Nadja 0 -7
11. Gajin NIkola 0 -8
12. Kašić Ognjen 0 -11
Grupa B
RB Igrac Bod +/-
1. Erić Milan 3 17
2. Gligorov Nikola 2 8
3. Radonjić Vladimir 2 7
4. Savić Ilija 2 -3
5. Cmiljanić Darko 1 3
6. Stanisavljević Aleksandar 1 1
7. Stanković Pavle 1 -13
8. Moškov Anastasija 0 0
9. Gligorov Marko 0 -3
10. Mladenović Sara 0 -5
11. Ćurčin Rastko 0 -6
12. Vilimonović David 0 -6
RBFazaDo Igrač1Igrač2
265 1/4 Finale 7A1B4
266 1/4 Finale 7A2B3
267 1/4 Finale 7A3B2
268 1/4 Finale 7A4B1
269 1/2 Finale 7winner 265winner 266
270 1/2 Finale 7winner 267winner 268
271 Finale 7winner 269winner 270